Học tiến sĩ ở Hoa Kỳ

Các dịch vụ tư vấn

Hướng dẫn chọn trường: chất lượng, xếp hạng, cơ hội việc làm, vị trí địa lý, khí hậu, khu dân cư

Chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh:

 • Điền application form, xin miến application fee

 • Cách xin học bổng tiến sĩ toàn phần (assistantship application)

 • Xem và sửa resume

 • Đánh giá bảng điềm (transcripts), chọn credential evaluation agency

 • Giới thiệu sách và bài luyện thi GRE/GMAT

 • Gợi ý cách viết purpose statement và research statement

 • Gợi ý chọn người viết letters of recommendation

 • Chuẩn bị cho buổi phỏng vẫn trực tiếp (interview preparation)

Trong quá trình học tiến sĩ

 • Chuẩn bị thi qualiying exam

 • Chọn giáo sư hướng dẫn (dissertation advisor)

 • Yêu cầu và quá trình làm luận văn tiến sĩ (dissertation process and requirements)

 • Chọn đề tài (dissertation topic)

 • Chuẩn bị cho buổi bảo vđề cương (preparation for the proposal defense)

 • Chuẩn bị cho buổi bảo vệ luận văn (preparation for the dissertation defense)

Hướng dẫn xuất bản bài báo khoa học (publishing in academic journals)

Xin việc sau khi tốt nghiệp

 • Tìm cơ hội việc làm (job search)

 • Xem và sửa resume

 • Nộp hồ sơ xin việc (job application

 • Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc (preparation for job interview)

 • Đàm phán vị trí và mức lương (position and salary negotiation)


Xin xem các hướng dẫn cụ thể trên kênh YouTube miễn phí “Học Tiến sĩ ở Hoa Kỳ”